Eld & Vatten hjälper er med brandskydd

Bränder i fastigheter kan orsaka stora skador. Statistik visar att skador orsakade av brand är cirka 50% av alla skadeutbetalningar försäkringsbolagen gör årligen.

Ett effektivare brandskydd kan förhindra att bränder sprider sig när de väl startat. Fastigheter kan målas med brandskyddsfärg för att fördröja brandspridningen. När elden når brandskyddsmålade produkter aktiveras färgen. Det som händer är att färgen sväller och bilder ett skumlager. Detta skumlager dämpar hettan mot underlaget. Som du kanske förstår är det viktigt att det finns utrymme så att brandskyddsfärgen kan expandera. Bolaget Eld & Vatten är specialiserade på brandskyddsfärger och andra passiva brandskydd.

Brandskyddsfärg är en av många produkter inom passivt brandskydd. När du anlitar en specialist som Eld & Vatten får ni chansen att göra en
brandskyddsinventering av era utrymmen i fastigheter. En brandskyddsinventering innefattar rundvandring i era lokaler tillsammans med en expert på brandskydd. Bolagets personal kommer göra stickprovskontroller under inventeringen för att uppmärksamma eventuella brandrisker och vad som skulle kunna orsaka en brand i era fastigheter. Man kommer även se över befintliga brandposter, sprinklersystem, brandsläckare och släckanläggningar.

Eld & Vatten kommer under en brandinventering gå igenom det byggnadstekniska brandskyddet ni har och kontrollera att det uppfyller de krav som finns i dagsläget. Utrymningsvägar, brandlarm och uppsamlingsplatser kommer ses över.

Avslutningsvis får ni en skriftlig rapport med aktuell status av brandskyddet och vilka rekommendationer som finns för att förbättra brandskyddet i fastigheten.

Om ert företag behöver brandstegar och hjärtstartare kan ni kontakta Eld & Vatten, som är återförsäljare av dessa produkter. Företaget säljer även brandventiler med inbyggda brandskydd. Dessa brandventiler har inbyggda funktioner som blockerar spridning av bränder.

Eld & Vatten har utbildningar inom brandsäkerhet. Du kan utbilda dig i brandfarliga arbeten, heta arbeten och brandfarliga varor. Det är även möjligt att gå en kurs för att bli auktoriserad målare i brandskyddsmålning. Kursen gör dig godkänd för att måla med flamskyddande färger och lacker.