Krav för att bygga pool?

Vet du vad som krävs för att få bygga pool i trädgården? I de flesta fall finns det inga uttalade krav för att du ska få bygga en pool i din trädgård, men lite beroende på vilka tillval du gör för poolbygget så kan det vara så att bygglov behövs. Mellan kommunerna är också reglerna olika så det bästa du kan göra innan du sätter igång med bygget är att kontrollera vad som gäller för just din kommun; krävs det bygglov, marklov eller anmälan? Men för de flesta så behövs inget bygglov för poolbygge då poolen i sig inte finns med bland de konstruktioner som kräver bygglov. Om det skulle vara så att du trots allt inte kontrollerar med din kommun utan sätter igång och bygger något som det visade sig faktiskt krävde bygglov så kan du bli skyldig att erlägga en avgift och i värsta fall, riva poolbygget.

Vad som kan kräva bygglov

Som vi skrev i tidigare stycke så behövs i de flesta fall inget bygglov för att anlägga en pool på din egen tomt, men det finns undantag. Det kan till exempel behövas ett bygglov om du tänker bygga ett tak på din pool, då kan själva taket i sig kräva ett bygglov. Det beror oftast på hur högt taket kommer att bli och om det är genomskinligt eller ej. Antagligen för att det kan liknas vid en bostad om taket blir ”för högt” och inte går att se igenom.

En annan sak som kan kräva bygglov är huruvida du tänker bygga altan eller sätta upp ett högt plank runt din pool. Det som avgör här är ungefär som med pooltaket, om planket eller altanen är tillräckligt höga kommer det att krävas ett bygglov. Det är många som inte tänker på att även en altan kan bli för hög, det gäller alltså inte bara tak eller plank.

Glöm inte marklov

Om det är så att poolbygget innebär att du måste fylla upp eller schakta bort en ansenlig mängd jordmassa så  kan det innebära att marknivån kommer att ändras. Hur mycket den får ändras måste du i förväg kolla för det kommer att vara avgörande för om du blir tvungen att söka marklov eller ej.

Tänk också på att du behöver anmäla din anslutning av poolen till kommunalt vatten.